• اشتراک گذاری کانکشن اینترنت از طریق WIFI
  • کنترل دسترسی کاربران
  • دارای ویجت جهت دسترسی سریع
  • گزارش گیری اتصالات
  • نمایش دمای باتری
  • تنظیمات پبشرفته برای WIFI Tether
  • تنظیمات خاموش شدن اتوماتیک
  • و…